لطفا کلیک نمایید

اخذ ویزا

درخواست اقامت در یک کشور خارجی که از داخل خاک همان کشور ثبت می گردد، طبیعتاً تفاوت های با درخواست های ثبت شده در خارج از کشور دارد، به حدی که در بعضی راه های مهاجرت، الزاماً ثبت درخواست و پیگیری آن باید در داخل کشور مقصد صورت گیرد و اخذ ویزا، اولین قدم برای ورود به آن کشور است.

تمکن مالی

اثبات تمکن مالی سریع ترین و آسان ترین روش اخذ اقامت یک کشور اروپایی است که بر اساس آن متقاضی می تواند بدون نیاز به داشتن سرمایه زیاد یا اجبار به خروج سرمایه از کشور یا حتی ایجاد تغییر در دارایی خود، صرفاً با احراز وجود منابع درآمدی، اقامت خود را به دست آورده و از مزایای آن بهره مند گردد.

خرید ملک

با خرید ملک در یک کشور اروپایی،متقاضی نه تنها از سرمایه خود محافظت می نماید، بلکه با اخذ اقامت می تواند از احساس مالکیت در یک کشور خارجی لذت برده و ضمن ایجاد درآمد ثابت ارزی برای خود ( از طریق اجاره ملک )، از تسهیلات فوق العاده کشور مقصد نیز استفاده برده و سرمایه ملکی خود را ارتقاء دهد.

سرمایه گذاری

با سرمایه گذاری یا راه اندازی کسب و کار ( کارآفرینی ) در یک کشور خارجی، متقاضی علاوه بر بهره مندی از چتر حمایتی کشور مقصد و استفاده از رشد اقتصادی آن، می تواند سرمایه و دانش خود را تبدیل به منبعی برای ایجاد درآمد ارزی نماید و با استفاده از چرخه ی سالم اقتصاد، سرمایه و کار خود را گسترش و جهانی نماید.

پاسپورت

اعطای شهروندی ( تابعیت ) در ازاء سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در بخش های تعیین شده ی کشور مقصد ( خرید پاسپورت ) برای متقاضی دنیایی جدید از تجربه و زندگی را به ارمغان می آورد و بر اساس آن متقاضی به طور مستقیم شهروندی و نتیجتاً پاسپورت دوم خود را دریافت نماید.

مهاجرت بدون سرمایه

ازدواج، تحصیل، پناهندگی، نیروی کار، تخصص و غیره روش های هدفمند مهاجرت بدون سرمایه گزاف است که هرکدام به دلیل تامین بخش هایی از نیازهای کشور مقصد، مورد استقبال قرار می گیرد و متقاضی می تواند با اثبات داشتن شرایط مربوطه، اقامت موقت یا دائم خود را اخذ نماید.